Kasutustingimused

"" "Veebisaidi ja poe üldised kasutustingimused

SIA “B&L Group”, registreerimisnumber 40103203327, juriidiline aadress Brīvības iela 155/3, Riia, LV-1012, Läti, et kasutada ja / või teha oste veebisaidil ja veebipoes www.thea-baltic.com. lugege läbi ja nõustuge järgnevaga SIA “B&L Group” pakutavate ostutingimuste komplektiga.

TINGIMUSTE KIRJELDUS

Ostja - füüsiline isik, kes esitab veebipoes www.thea-baltic.com tellimuse ja on tellitud Toote saaja. Ostja kasutab veebipoest www.thea-baltic.com ostetud kaupa oma isiklikeks, oma pereliikmete ja sugulaste vajadusteks või muuks otstarbeks.

Müüja - www.thea-baltic.com, SIA “B&L Group”

Veebipood - veebisait Internetis aadressidega www.thea-baltic.com. Ostjatele pakutakse veebipoes registreerimiseks Müüja Toodet, samuti tellitud Toote maksmise ja kohaletoimetamise tingimusi.

Veebisait - www.thea-baltic.com

Toode - veebisaidil müügiks pakutav ringlev materiaalne väärtus.

Tellimus - nõuetekohaselt täidetud Ostja tellimus valitud Toote kohaletoimetamiseks veebisaidil Ostja määratud aadressile. "" " "1. Üldsätted

1.1. Veebilehe omanik ja haldaja on SIA “B&L Group”;

1.2. Vastavalt käesolevatele tingimustele müüb SIA “B&L Group” kaupu, mis on paigutatud SIA “B&L Group” veebipoodi www.thea-baltic.com. Ostja ostab ja võtab toote vastu vastavalt sortimendile, mille ta märgib veebipoe veebisaidil tehtud tellimuses. Toote omandiõigus läheb Ostjale üle Toote täieliku tasumise ja ostuhinna kättesaamise päeval;

1.3. Mainitud tingimused, samuti veebisaidile postitatud teave toote kohta on avalikud;

1.4. Ostja ja Müüja vastastikuseid suhteid reguleerivad Läti Vabariigi õigusaktid;

1.5. SIA “B&L Group” jätab endale õiguse teha käesolevates tingimustes muudatusi ja kõik muudatused jõustuvad nende avaldamisel veebisaidil - www.thea-baltic.com;

1.6. Kui kauba ostuleping (tellimus) sõlmitakse veebipoes, sõlmitakse SIA “B&L Group” ja Ostja vahel kaugleping.

1.7. Veebipood vabaneb igasugusest vastutusest, kui kahju on tekkinud seetõttu, et ostja ei järginud kõiki talle antud soovitusi ja oma kohustusi, ei ole lugenud veebipoe tingimusi, kuigi selline võimalus oli tema;

1.8. Kui Ostja ei täida neid tingimusi, jätab SIA "B&L Group" endale õiguse keelduda ostjalt teenuse osutamisest, peatada juurdepääs veebisaidile www.thea-baltic.com, samuti tühistada ühepoolselt tellimused. " "2. Isikuandmete registreerimine ja turvalisus

2.1. Tellimuste täitmine on Ostjale kättesaadav ilma registreerimiseta;

2.2. Ostu sooritamisel peab Ostja sisestama oma nime, perekonnanime, kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi ning muud tarneks või arveks vajalikud andmed.

2.3. Müüja ei vastuta Ostja poolt registreerimisvormis esitatud teabe, selle täpsuse ja usaldusväärsuse eest;

2.4. Käesolevate kasutustingimustega nõustudes nõustub ostja, et tellimuse, tasumise ja kohaletoimetamise teabe edastamiseks vajalikud teated saadetakse määratud e-posti aadressile;

2.5. SIA “B&L Group” garanteerib, et Ostja andmeid kasutatakse ainult kaupade ostmiseks ja otseturunduseks;

2.6. SIA “B&L Group” kohustub mitte avaldama Ostja andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud SIA “B&L Group” partnerid, kes tagavad Ostjale kauba kohaletoimetamise või osutavad muid tellimuste täitmisega seotud teenuseid;

2.7. Kauba kohaletoimetamise ajal võib kaubasaajalt nõuda isiku tuvastamiseks isikut tõendavate dokumentide esitamist;

2.8. Isikuandmete turvalisust kaitseb isikuandmete kaitse seadus. " „3. Tellimuste esitamise kord ja reeglid

3.1. Ostuprotseduurid veebipoes www.thea-baltic.com Läti Vabariigi ministrite kabineti eeskirjad nr. 207 "Kauglepingute eeskirjad", muudetud kujul, kuulutati välja enne 15. märtsi 2005. Läti Vabariigi Ministrite Kabineti eeskirjad näevad ette, et Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul lepingust taganeda ja toode Müüjale tagastada. Tagastamiskulud kannab klient;

3.2. Ostja valib vajaliku toote veebipoe veebisaidil. Tema valiku alusel esitatakse tellimus;

3.3. Toote tellimisel peab ostja sisestama toote kohaletoimetamiseks vajalikud andmed: oma nime, perekonnanime, aadressi, kuhu toode tarnitakse, telefoninumbri, e-posti aadressi ja lisateavet, mis oleks tarne jaoks oluline valitud toote ja arvete esitamise kohta. Veebipood kinnitab, et Ostja esitatud andmeid kasutatakse ainult kauba müügi ja kohaletoimetamise eesmärgil, samuti arvete esitamiseks.

3.4. Ostja peab veebipoega valima ühe võimaliku makseviisi (täpsem info jaotises "Maksekord"). Saate korraga valida ainult ühe müüja pakutavatest makseviisidest. Seda tehes kinnitab klient, et valitud või määratud ajal nõustub ta olema tellimuses märgitud aadressil või on olemas Ostja esindaja, kes suudab tellimuse vastu võtta.

3.5. Kui Ostja on tellimuse loonud, saadab veebipoe süsteem Ostjale automaatselt e-kirja koos tellitud kaupade loendi, toodete hindade, kauba kohaletoimetamise hinna, rakendatud allahindluste ja maksesummaga.

3.6. Tellimuse täitmist alustatakse pärast Ostjalt makse laekumist. Kui makse ei laeku 15 tööpäeva jooksul, tühistatakse tellimus.

3.7. Ostja loodud tellimus salvestatakse veebipoe andmebaasi.

3.8. Veebipoes avaldatud hinnapakkumised kehtivad seni, kuni konkreetne toode on laos, kui toote kohta ei ole märgitud teisiti;

3.9. Toote valimisega kinnitab Ostja, et tal on pädeva silmaarsti, optometristi või muu spetsialisti soovitus, mis näitab toote nõutavaid omadusi.

3.10. Kõikidel juhtudel loetakse, et Ostja on tellimuse loomisel tutvunud ja nõustunud kõigi poe tingimustega, samuti muude tingimustega määratud tellimuse ajal. " "4. Tellimuse täitmise tähtajad

4.1. Veebipood kohustub tarnima toote Ostjale toote kirjelduses märgitud tähtaja jooksul. Kui Müüja laos ei ole sobivat kaupa, teavitatakse Ostjat, et tema tellitud kaup ei ole laos. Müüja esindaja võtab Ostjaga ühendust elektrooniliselt - saates e -kirja või helistades määratud kontakttelefonile, et muuta kauba kättetoimetamist pärast tellimuse esitamist, et kooskõlastada kohaletoimetamise tellimuse töötlemise aeg;

4.2. Samas nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine hilineda ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei sõltu kauplusest. Veebipood kohustub sel juhul Ostjaga viivitamatult ühendust võtma ja kauba kohaletoimetamise kooskõlastama;

4.3. Kõikidel juhtudel vabastatakse kauplus vastutusest kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest, kui kaup ei ole ostjale üle antud või tarnitud enneaegselt ostja süül või ostjast sõltumatutel asjaoludel. . " "5. Kaupluse kohustused kauba suhtes

5.1. Kõik saidil www.thea-baltic.com müüdavad kaubad ostetakse tootjatelt või tootjate volitatud esindajatelt;

5.2. Veebipood kohustub tarnima Ostjale vajaliku kvaliteediga kauba, mis vastab tellimuses sätestatud nõuetele;

5.3. Veebipood kohustub tarnima Ostjale tellimuses märgitud koguse kaupu; " "6. Kohaletoimetamine

6.1. Kauba tarnimine Ostjale toimub kõikidesse Läti, Leedu ja Eesti piirkondadesse.

6.2. Kauba üleandmine Ostjale toimub Kliendi valitud viisil, pärast ostutasu ja valitud kohaletoimetamisteenuse hinna tasumist;

6.3. Tarneviisi valimisel kohustub ostja märkima täpse kohaletoimetamise aadressi;

6.4. Kauba võib Ostjale tarnida SIA “B&L Group” esindaja või tema volitatud esindaja;

6.5. Ostja kohustub toote isiklikult vastu võtma. Kui ta ei saa kaupa isiklikult vastu võtta, kuid kaup on tarnitud määratud aadressile ja vastavalt ostja esitatud muudele andmetele, ei ole ostjal õigust esitada Interneti -poele pretensioone kauba vale kohaletoimetamise kohta saaja;

6.6. Tarnitud kauba kättesaamisel peab Ostja koos veebipoe volitatud esindajaga kontrollima saadetise seisukorda. Pärast seda, kui Ostja on allkirjastanud arve (konossemendi) või muu dokumendi, mis kinnitab saadetise vastuvõtmise ja üleandmise fakti, loetakse saadetis kohale toimetatuks nõuetekohases seisukorras. Arvestades, et saadetise pakend on kahjustatud, peab Ostja märkima selle arvele (konossementi) või muule saadetise kättesaamise ja kohaletoimetamise fakti kinnitavale dokumendile ning veebipoe volitatud esindaja osavõtul. Kui ostja neid toiminguid ei tee, vabaneb veebipood ostja vastutusest kauba kahjustamise tõttu, kui selline kahju on põhjustatud pakendi terviklikkuse kahjustamisest, mida ostja ei märkinud vastavalt ülaltoodud protseduur.

6.7. Toote kohaletoimetamise (transpordi) tasu arvutatakse vastavalt toote kaalule ja kohaletoimetamiskohale. Tasu arvutatakse automaatselt tellimuse vormistamisel ja see on nähtav enne tellimuse lõplikku kinnitamist.

6.8. SIA "B&L Group" jätab endale õiguse toodet mitte kohale toimetada, kui Ostja ei ole tasunud. " „7. Kauba hinnad ja tasumise kord

7.1. Kaupade hinnad veebipoes www.thea-baltic.com on märgitud eurodes, Läti territooriumil kehtestatud käibemaksumäärad on hinna sees

7.2. SIA “B&L Group” veebipood pakub järgmisi makseviise:

7.2.1. PayPal

7.3. Makse tuleb teha kohe pärast tellimuse esitamist, kui te pole tasumist teinud, siis tellimust ei töödelda

8. Intellektuaalomand

8.1. Kõik veebipoes www.thea-baltic.com avaldatud trükised ja informatiivsed materjalid on informatiivsed ning SIA “B&L Group” jätab endale õiguse neid muuta ja kustutada;

8.2. Tootekirjeldused põhinevad tootja ja / või nende esindaja spetsifikatsioonidel või mujalt leitud teabel ning võivad muutuda toote tootja määratud konfiguratsiooni muudatuste, muudatuste või muudatuste tõttu. " Kaupade kvaliteet ja garantiid

9.1. Kõikide veebisaidil www.thea-baltic.com müüdavate toodete omadused on toodud toote kirjelduses iga toote kõrval;

9.2. www.thea-baltic.com toodetele kehtib asjakohastes õigusaktides sätestatud garantii;

9.3. Nõuetele mittevastava kauba puhul on Ostjal õigus nõuda, et SIA “B&L Group” teeks ühe järgmistest toimingutest:

9.3.1. kõrvaldab toote lepingutingimustele mittevastavuse;

9.3.2. vahetada toode sellise vastu, mis tagaks vastutuslepingu tingimused;

9.3.3. alandama vastavalt kauba hinda;

9.3.4. tühistab lepingu ja tagastab ostjale kauba eest tasutud summa.

9.4. Esiteks on ostjal õigus tasuta paluda saidil www.thea-baltic.com kõrvaldada toote lepingutingimustele mittevastavus või vahetada toode vastavalt lepingutingimustele tasuta tasu, välja arvatud juhul, kui see pole võimalik või ebaproportsionaalne (ebaproportsionaalne, kui selle põhjuseks on www.thea-baltic .com kulud, mis on ebaproportsionaalsed punktis 9.3 nimetatud muude alternatiivsete vahenditega võrreldes), et võtta arvesse toote mittevastavuse väärtust, mittevastavuse olulisus ja kas alternatiivsete vahendite kasutamine ei tekita tarbijale olulisi ebamugavusi);

9.5. Kui Toote lepingutingimustele mittevastavuse kõrvaldamine või toote tasuta vahetamine ei ole võimalik, on Ostjal õigus nõuda, et www.thea-baltic.com alandaks toote hinda või tühistaks leping ja tagastada toote eest makstud summa. Hinda alandades või lepingut üles öeldes ja summat tagastades võib www.thea-baltic.com arvestada toote amortisatsiooniga või kasuga, mille Ostja on toote kasutamisega saanud ja lepingu osapooltega kokku leppinud;

9.6. Väiksema toote lepingutingimustele mittevastavuse korral (see ei vähenda oluliselt toote põhifunktsioonide kvaliteeti ega kasutatavust ning seda saab vältida, ilma et see põhjustaks visuaalselt tuvastatavaid muutusi toote välimuses) ja seda ei saa teha oluliselt mõjutada Ostja võimalust toodet kasutada, Grupp ”ütleb lepingu üles ja tagastab toote eest tasutud summa;

9.7. Vastuväited ja taotlused kauba lepingutingimustele mittevastavuse kohta Ostja võib SIA-le „B&L Group” esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult, saates esitatud SIA „B&L Group” aadressile Brivibas tänav 155/3, Riia , LV-1012, Läti. Pärast vastuväidete hindamist annab SIA “B&L Group” Ostjale vastuse. ” "10. Taganemisõigus

10.1. Ostja võib kasutada taganemisõigust ja ühepoolselt lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Taganemisperioodide arv toote ostmisel:

10.1.1. Alates päevast, mil Ostja või kolmas isik, kes ei ole vedaja ja mille ostja on näidanud, on omandanud kauba;

10.1.2. Kui Ostja on tellinud mitu kaupa ühe tellimusega, mis tarnitakse eraldi - alates päevast, mil Ostja või kolmas isik, kes ei ole vedaja ja mille ostja on näidanud, on viimase kauba valdusse saanud;

10.1.3. Mitmest partiist või osast koosneva kauba kohaletoimetamise korral alates päevast, mil tarbija või kolmas isik, kes ei ole vedaja ja mille ostja on näidanud, on omandanud esimese kauba;

10.2. Ostja ei saa taganemisõigust kasutada, kui:

10.2.1. Teenuste osutamine, mida alustati enne taganemisõiguse lõppemist, on täielikult lõpule viidud, kui Ostja on selgesõnaliselt nõustunud ja kinnitanud, et kaotab taganemisõiguse päevast, mil teenuste osutamise leping sõlmitakse. täielikult teostatud;

10.2.2. Kauba või teenuse hind sõltub finantsturu kõikumistest, mida müüja või teenusepakkuja ei saa kontrollida ja mis võivad ilmneda taganemisõiguse kehtivusajal;

10.2.3. Toode on kiiresti riknev või aegub peagi;

10.2.4. Ostja on avanud kauba pakendi, mida ei saa tervise- ja hügieenilistel põhjustel tagastada;

10.2.5. Oma omaduste tõttu on toode pärast kohaletoimetamist pöördumatult teiste asjadega segatud;

10.2.6. Ostja on ostnud meditsiinitarbeid, meditsiiniseadmeid ja toidulisandeid, mis nõuavad teatavaid säilitamistingimusi (niiskuse, valguse, temperatuuri jms piirangud); " „11. Kauba tagastamise kord

11.1. Ostja on kohustatud viivitamatult teavitama kauba tagastamisest, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast. Lisateavet leiate jaotisest "Taganemisõigus"

12. Toote tagastamise kord:

1) Kauba tagastamiseks on vaja vabas vormis kirjalikku avaldust;

2) Lisage ostu kinnitavad dokumendid (internetipanga väljatrükk või kulleri väljastatud konossement, arve)

3) Täidetud tagastamisvorm tuleb saata aadressile theabaltic@thea-baltic.com

4) Originaal, kahjustamata ja avamata pakendis toode tuleb kohale toimetada või saata SIA “B&L Group” aadressile - Brivibas Street 155/3, LV -1012, Riia, Läti;

5) Esitatud dokumendid vaadatakse läbi vastavalt Läti Vabariigi õigusaktidele 10 (kümne) päeva jooksul, saadame teile kirjaliku vastuse e-kirjale, kust taotlus saadeti

6) SIA -l “B&L Group” on õigus keelduda tagastatud toote vastuvõtmisest ja raha mitte tagastada, kui toote kvaliteet, originaalpakend ei ole säilinud, taganemisõiguse täitmise tähtajast on kinni peetud;

7) SIA “B&L Group” kohustub tagastama kauba kogu väärtuse ühe pangaülekandega rõugete kontole hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, mil Ostja on saatnud täidetud kauba tagastuslehe;

8) SIA “B&L Group” võib tagasimakse kinni pidada, kuni toode tagastatakse või esitatakse kinnitus Toote tagastamise kohta, sõltuvalt sellest, milline toiming tehakse varem.

9) Kauba tagastamisel või vahetamisel kannab transpordi riski ja kulud Ostja;

10) Kauba tagastamisel transpordiraha (kohaletoimetamiskulusid) ei tagastata.

11) Ostja saadab Toote SIA “B&L Group” aadressile: www.thea-baltic.com klienditeeninduskeskus Brivibas Street 155/3, Riia, LV-1012, Läti. ” "Erinevad reeglid

Ostja ja SIA “B&L Group” suhteid reguleerivad käesolevad kasutustingimused, samuti Läti Vabariigi õigusaktid;

Küsimuste või erimeelsuste korral võtab Ostja telefoni või e-posti teel ühendust SIA “B&L Group” teenindusega. Kõik vaidlused lahendatakse võimaluste piires läbirääkimiste teel. Ostjal, kes on tarbija tarbijaõiguste kaitse seaduse tähenduses (füüsiline isik, kes ostab toote eesmärgil, mis ei ole seotud majandus- või kutsetegevusega) on võimalik oma seaduslikke õigusi vastavalt tarbijale kasutada ja kaitsta. Õiguste kaitse seadus ja sellega seotud normatiivaktid.. Kui kokkuleppele ei jõuta, esitatakse vaidlus kohtule vastavalt Läti Vabariigi õigusaktidele;

Küsimuste ja ebakindluse korral võtke palun ühendust SIA “B&L Group” veebipoega, kirjutades e-posti aadressile: thea.baltic@gmail.com või helistades +371 67376778 "