Naudojimo sąlygos

„BENDROSIOS SVETAINĖS IR PARDUOTUVĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Jei norite naudotis SIA „B&L Group“, registracijos numeris 40103203327, juridinis adresas Brīvības iela 155/3, Ryga, LV-1012, Latvija, svetainė ir internetinės parduotuvės svetainė www.thea-baltic.com ir (arba) pirkti ten, prašome susipažinti ir priimti toliau pateiktą SIA „B&L Group“ siūlomą pirkimo sąlygų rinkinį.

SĄLYGŲ APRAŠYMAS

Pirkėjas - fizinis asmuo, kuris pateikia užsakymą internetinėje parduotuvėje www.thea-baltic.com ir yra užsakytos Prekės gavėjas. Internetinėje parduotuvėje www.thea-baltic.com įsigytas prekes Pirkėjas naudoja savo asmeniniams, savo šeimos narių ir artimųjų poreikiams ar kitiems tikslams.

Pardavėjas - www.thea-baltic.com, SIA „B&L Group“

Internetinė parduotuvė - interneto svetainė internete, kurios adresai yra www.thea-baltic.com. Pirkėjams siūloma registruoti Pardavėjo prekę internetinėje parduotuvėje, taip pat užsakymo Prekės apmokėjimo ir pristatymo sąlygos.

Svetainė - www.thea-baltic.com

Produktas - materialinė vertė, kuri yra apyvartoje ir siūloma parduoti svetainėje.

Užsakymas - tinkamai įvykdytas Pirkėjo užsakymas dėl pasirinktos prekės pristatymo svetainėje Pirkėjo nurodytu adresu. “ „1. Bendrosios nuostatos

1.1. Tinklalapio savininkas ir administratorius yra SIA “B&L Group”;

1.2. Laikydamasi šių sąlygų, SIA „B&L Group“ parduoda prekes, patalpintas SIA „B&L Group“ internetinėje parduotuvėje www.thea-baltic.com. Pirkėjas perka ir priima prekę pagal asortimentą, kurį nurodo internetinės parduotuvės svetainėje pateiktame užsakyme. Prekės nuosavybės teisė Pirkėjui pereina pilną apmokėjimo ir Prekės pirkimo kainos gavimo dieną;

1.3. Minėtos sąlygos, taip pat Svetainėje paskelbta informacija apie Produktą yra viešos;

1.4. Tarpusavio santykius tarp Pirkėjo ir Pardavėjo reglamentuoja Latvijos Respublikos teisės aktai;

1.5. SIA „B&L Group“ pasilieka teisę keisti šias Sąlygas, o bet kokie pakeitimai įsigalios, kai jie bus paskelbti svetainėje - www.thea-baltic.com;

1.6. Jei prekių pirkimo sutartis (užsakymas) yra sudaryta internetinėje parduotuvėje, tarp SIA „B&L Group“ ir Pirkėjo sudaroma nuotolinė sutartis;

1.7. Internetinė parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, jei nuostoliai atsirado dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė visų jam pateiktų rekomendacijų ir savo įsipareigojimų, neskaitė internetinės parduotuvės sąlygų, nors tokia galimybė buvo suteikta jį;

1.8. Jei Pirkėjas nesilaiko šių sąlygų, SIA "B&L Group" pasilieka teisę atsisakyti pirkėjui teikti paslaugą, sustabdyti prieigą prie svetainės www.thea-baltic.com, taip pat vienašališkai atšaukti užsakymus. " „2. Asmens duomenų registravimas ir saugumas

2.1. Užsakymų vykdymas Pirkėjui yra prieinamas be registracijos;

2.2. Pirkėjas, pirkdamas, turi įvesti savo vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir el.

2.3. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo registracijos formoje pateiktą informaciją, jos tikslumą ir patikimumą;

2.4. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Naudojimo sąlygomis, sutinka, kad nurodytu el.

2.5. SIA “B&L Group” garantuoja, kad Pirkėjo duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais;

2.6. SIA „B&L Group“ įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus SIA „B&L Group“ partnerius, kurie užtikrina prekių pristatymą Pirkėjui arba teikia kitas su užsakymų vykdymu susijusias paslaugas;

2.7. Prekių pristatymo metu iš gavėjo gali būti reikalaujama pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

2.8. Asmens duomenų saugumą saugo Asmens duomenų apsaugos įstatymas “. „3. Užsakymų pateikimo tvarka ir taisyklės

3.1. Pirkimo procedūros internetinėje parduotuvėje www.thea-baltic.com Latvijos Respublikos Ministrų kabineto nuostatai Nr. 207 „Nuotolinių sutarčių taisyklės“ su pakeitimais, paskelbtos iki 2005 m. Kovo 15 d. Latvijos Respublikos Ministrų kabineto nuostatai numato, kad Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti sutarties ir grąžinti prekę Pardavėjui. Grąžinimo išlaidas apmoka klientas;

3.2. Pirkėjas jam reikalingą prekę pasirenka internetinės parduotuvės svetainėje. Pagal jo pasirinkimą pateikiamas užsakymas;

3.3. Pirkėjas, užsakydamas Prekę, turi įvesti duomenis, reikalingus prekės pristatymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo prekė bus pristatyta, telefono numerį, el. Paštą ir papildomą informaciją, kuri būtų svarbi pristatymui pasirinkto produkto ir sąskaitų faktūrų išrašymo. Internetinė parduotuvė patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pardavimui ir pristatymui, taip pat sąskaitų išrašymui.

3.4. Pirkėjas internetinėje parduotuvėje turi pasirinkti vieną iš galimų mokėjimo būdų (daugiau informacijos skiltyje „Mokėjimo tvarka“). Vienu metu galite pasirinkti tik vieną iš pardavėjo siūlomų mokėjimo būdų. Tokiu būdu klientas patvirtina, kad pasirinktu ar nurodytu laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus Pirkėjo atstovas, galintis priimti užsakymą.

3.5. Pirkėjui sukūrus užsakymą, internetinės parduotuvės sistema automatiškai išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką su užsakytų prekių sąrašu, prekių kainomis, prekių pristatymo kaina, taikomomis nuolaidomis, jei yra, visa mokėjimo suma.

3.6. Užsakymo vykdymas pradedamas gavus apmokėjimą iš Pirkėjo. Jei apmokėjimas nebus gautas per 15 darbo dienų, užsakymas bus atšauktas.

3.7. Pirkėjo sukurtas užsakymas bus saugomas internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3.8. Internetinėje parduotuvėje skelbiami kainų pasiūlymai galioja tol, kol konkrečios prekės yra sandėlyje, jei produktui nenurodyta kitaip;

3.9. Pirkėjas, pasirinkdamas prekę, patvirtina, kad turi kompetentingo oftalmologo, optometristo ar kito specialisto rekomendaciją, kurioje nurodomos reikalingos prekės savybės.

3.10. Visais atvejais laikoma, kad Pirkėjas, kurdamas užsakymą, perskaitė ir sutiko su visomis parduotuvės sąlygomis ir kitomis sąlygomis nurodyto užsakymo metu “. „4. Užsakymo įvykdymo terminai

4.1. Internetinė parduotuvė įsipareigoja pristatyti prekę Pirkėjui per prekės aprašyme nurodytą terminą. Jei Pardavėjo sandėlyje nėra atitinkamų prekių, Pirkėjas bus informuotas, kad jo užsakytų prekių nėra sandėlyje. Pardavėjo atstovas susisieks su Pirkėju elektroniniu būdu - siųsdamas el. Laišką arba paskambinęs nurodytu kontaktiniu telefonu, kad pakeistų prekių pristatymą po užsakymo pateikimo, siekiant suderinti pristatymo užsakymo apdorojimo laiką;

4.2. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo parduotuvės. Tokiu atveju internetinė parduotuvė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir derinti prekių pristatymą;

4.3. Visais atvejais parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo sąlygų pažeidimą, jei prekės nebuvo pristatytos Pirkėjui arba buvo pristatytos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės ar nuo Pirkėjo nepriklausančių aplinkybių. . " „5. Parduotuvės įsipareigojimai dėl prekių

5.1. Visos www.thea-baltic.com parduodamos prekės perkamos iš gamintojų arba gamintojų įgaliotų atstovų;

5.2. Internetinė parduotuvė įsipareigoja pristatyti Pirkėjui reikiamos kokybės prekes, atitinkančias užsakyme nurodytus reikalavimus;

5.3. Internetinė parduotuvė įsipareigoja pristatyti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį; “ "6. Pristatymas

6.1. Prekės pristatomos Pirkėjui į visus Latvijos, Lietuvos ir Estijos regionus.

6.2. Prekių pristatymas Pirkėjui atliekamas Kliento pasirinktu būdu, sumokėjus pirkimo mokestį ir pasirinktos pristatymo paslaugos kainą;

6.3. Pirkėjas, pasirinkdamas pristatymo būdą, įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą;

6.4. Prekes Pirkėjui gali pristatyti SIA „B&L Group“ atstovas arba jo įgaliotas atstovas;

6.5. Pirkėjas įsipareigoja prekę priimti asmeniškai. Jei jis negali priimti prekių asmeniškai, tačiau prekės buvo pristatytos nurodytu adresu ir pagal kitus pirkėjo pateiktus duomenis, pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų į internetinę parduotuvę dėl prekių pristatymo neteisingai Gavėjas;

6.6. Gavęs pristatytas prekes, Pirkėjas kartu su įgaliotu internetinės parduotuvės atstovu privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitą (važtaraštį) ar kitą dokumentą, patvirtinantį siuntos priėmimo ir pristatymo faktą, laikoma, kad siunta buvo pristatyta tinkamos būklės. Atsižvelgdamas į tai, kad siuntos pakuotė yra pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje (važtaraštyje) ar kitame dokumente, patvirtinančiame siuntos gavimo ir pristatymo faktą, ir dalyvaujant įgaliotam internetinės parduotuvės atstovui. Jei Pirkėjas neatlieka šių veiksmų, internetinė parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės Pirkėjui dėl prekės sugadinimo, jei tokia žala padaryta dėl pakuotės vientisumo pažeidimo, kurio Pirkėjas nepažymėjo pagal aukščiau nurodyta procedūra.

6.7. Prekės pristatymo (transportavimo) mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į produkto svorį ir pristatymo vietą. Mokestis automatiškai apskaičiuojamas pateikiant užsakymą ir yra matomas prieš galutinį užsakymo patvirtinimą.

6.8. SIA "B&L Group" pasilieka teisę nepristatyti prekės, jei Pirkėjas neapmokėjo. " „7. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.thea-baltic.com nurodytos eurais, Latvijos teritorijoje nustatyti PVM tarifai įskaičiuoti į kainą

7.2. SIA “B&L Group” internetinė parduotuvė siūlo šiuos mokėjimo būdus:

7.2.1. „PayPal“

7.3. Mokėjimas turi būti atliktas iškart po užsakymo pateikimo, jei neatlikote mokėjimo, užsakymas nebus apdorotas

8. Intelektinė nuosavybė

8.1. Visi internetinėje parduotuvėje www.thea-baltic.com skelbiami leidiniai ir informacinė medžiaga yra informatyvūs, o SIA “B&L Group” pasilieka teisę juos redaguoti ir ištrinti;

8.2. Produktų aprašymai grindžiami gamintojo ir (arba) jų atstovo pateiktomis specifikacijomis arba kitur esančia informacija ir gali keistis dėl produkto gamintojo nurodytos konfigūracijos pakeitimų, pakeitimų ar pakeitimų. " Prekių kokybė ir garantijos

9.1. Visų www.thea-baltic.com parduodamų produktų charakteristikos yra nurodytos produkto aprašyme prie kiekvienos prekės;

9.2. www.thea-baltic.com gaminiams taikoma garantija, nurodyta atitinkamuose teisės aktuose;

9.3. Neatitinkančių prekių atveju Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad SIA „B&L Group“ atliktų vieną iš šių veiksmų:

9.3.1. pašalina gaminio neatitikimą sutarties nuostatoms;

9.3.2. pakeisti produktą į tokį, kuris užtikrintų atsakomybės sutarties sąlygas;

9.3.3. atitinkamai sumažinti prekių kainą;

9.3.4. nutraukia sutartį ir grąžina pirkėjui už prekę sumokėtą sumą.

9.4. Visų pirma, Pirkėjas turi teisę nemokamai paprašyti www.thea-baltic.com ištaisyti gaminio neatitikimą sutarties sąlygoms arba nemokamai pakeisti prekę pagal sutarties sąlygas. mokestį, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba neproporcinga (neproporcinga, jei tai sukelia www.thea-baltic .com išlaidos, kurios yra neproporcingos kitoms 9.3 punkte nurodytoms alternatyvioms priemonėms), siekiant atsižvelgti į neatitikties turinčios prekės vertę, neatitikimo svarbą ir ar alternatyvių priemonių naudojimas nesukelia didelių nepatogumų vartotojui);

9.5. Jei nepavyksta pašalinti Prekės neatitikimo sutarties sąlygoms arba nemokamai pakeisti prekę, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad www.thea-baltic.com sumažintų prekės kainą arba atšauktų sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtą sumą. Sumažindama kainą arba atšaukdama sutartį ir grąžindama sumą, www.thea-baltic.com gali atsižvelgti į prekės nusidėvėjimą ar naudą, kurią Pirkėjas įgijo naudodamasis produktu ir dėl kurio susitarė sutarties šalys;

9.6. Tuo atveju, kai nesvarbus gaminys neatitinka sutarties sąlygų (tai nesumažina pagrindinių gaminio funkcijų kokybės ar naudojimo galimybių ir gali būti užkirstas kelias nesukeliant vizualiai pastebimų produkto išvaizdos pokyčių) ir to negalima padaryti reikšmingai paveikti Pirkėjo galimybes naudotis preke, Grupė “nutraukia sutartį ir grąžina už prekę sumokėtą sumą;

9.7. Prieštaravimai ir prašymai dėl prekių neatitikimo sutarties sąlygoms Pirkėjas gali pateikti SIA „B&L Group“ tiek žodžiu, tiek raštu, atsiųsdamas pateiktą SIA „B&L Group“ adresu Brivibas g. 155/3, Ryga , LV-1012, Latvija. Įvertinusi prieštaravimus, SIA „B&L Group“ pateikia Pirkėjui atsakymą. “ „10. Teisė atsisakyti sutarties

10.1. Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ir vienašališkai atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) dienų. Atsisakymo laikotarpių skaičius, jei produktas perkamas:

10.1.1. Nuo tos dienos, kai Pirkėjas ar trečioji šalis, išskyrus vežėją ir Pirkėjo nurodyta, įgijo prekes;

10.1.2. Jei Pirkėjas vienu užsakymu užsakė kelias prekes, kurios pristatomos atskirai - nuo tos dienos, kai Pirkėjas ar trečioji šalis, išskyrus vežėją ir Pirkėjo nurodyta, įgijo paskutines prekes;

10.1.3. Jei prekės pristatomos iš kelių dalių ar dalių, nuo tos dienos, kai vartotojas ar trečioji šalis, išskyrus vežėją ir nurodo Pirkėjas, įgijo pirmąsias prekes;

10.2. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jei:

10.2.1. Paslaugų teikimas, pradėtas dar nepasibaigus atšaukimo teisei, buvo visiškai baigtas, jei Pirkėjas aiškiai sutiko ir patvirtino, kad praranda teisę atsisakyti nuo tos dienos, kai bus nutraukta paslaugų teikimo sutartis. pilnai atliktas;

10.2.2. Prekės ar paslaugos kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių pardavėjas ar paslaugų teikėjas negali kontroliuoti ir kurie gali atsirasti teisės atsisakyti sutarties laikotarpiu;

10.2.3. Produktas greitai genda arba netrukus baigsis jo galiojimo laikas;

10.2.4. Pirkėjas atidarė prekių pakuotes, kurių negalima grąžinti dėl sveikatos ir higienos priežasčių;

10.2.5. Dėl savo savybių produktas po pristatymo buvo negrįžtamai sumaišytas su kitais daiktais;

10.2.6. Pirkėjas įsigijo medicinos reikmenų, medicinos prietaisų ir maisto papildų, kuriems reikalingos tam tikros laikymo sąlygos (drėgmės, šviesos, temperatūros ir kt. Apribojimai); “ „11. Prekių grąžinimo tvarka

11.1. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti apie prekės grąžinimą, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos. Daugiau informacijos skiltyje „Teisė atsisakyti sutarties“

12. Prekės grąžinimo procedūra:

1) Reikalingas laisvos formos rašytinis prašymas grąžinti prekes;

2) Pridėkite pirkimą patvirtinančius dokumentus (interneto banko atspausdinimą arba kurjerio išduotą važtaraštį, sąskaitą faktūrą)

3) Užpildytą grąžinimo formą reikia atsiųsti adresu theabaltic@thea-baltic.com

4) Produktas originalioje, nepažeistoje ir neatidarytoje pakuotėje turi būti pristatytas arba išsiųstas SIA „B&L Group“ adresu - Brivibas Street 155/3, LV -1012, Ryga, Latvija;

5) Pateikti dokumentai bus peržiūrimi pagal Latvijos Respublikos teisės aktus per 10 (dešimt) dienų, mes atsiųsime jums rašytinį atsakymą į el. Laišką, iš kurio buvo išsiųsta paraiška

6) SIA „B&L Group“ turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekę ir negrąžinti pinigų, jei prekės kokybė, originali pakuotė nebuvo išsaugota, buvo laikomasi sutarties atsisakymo termino;

7) SIA „B&L Group“ įsipareigoja grąžinti visą prekių vertę vienu banko pavedimu į raupų sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas atsiuntė užpildytą prekių grąžinimo formą;

8) SIA „B&L Group“ gali sulaikyti grąžinamąją išmoką, kol prekė nebus grąžinta arba nebus pateiktas patvirtinimas, kad prekė buvo grąžinta, priklausomai nuo to, kuris veiksmas buvo atliktas anksčiau.

9) grąžinant ar keičiant prekes, transportavimo riziką ir išlaidas padengia Pirkėjas;

10) Grąžinant prekes, pinigai už transportavimą (pristatymo išlaidos) negrąžinami.

11) Pirkėjas siunčia prekę SIA „B&L Group“ adresu: www.thea-baltic.com klientų aptarnavimo centras Brivibas gatvė 155/3, Ryga, LV-1012, Latvija. " „Skirtingos taisyklės

Pirkėjo ir SIA „B&L Group“ santykius reglamentuoja šios Naudojimo sąlygos, taip pat Latvijos Respublikos teisės aktai;

Iškilus klausimams ar nesutarimams, Pirkėjas turi susisiekti su SIA „B&L Group“ tarnyba telefonu arba el. Visi ginčai, kiek įmanoma, sprendžiami derybų keliu. Pirkėjas, kuris yra vartotojas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo prasme (fizinis asmuo, kuris perka prekę tikslu, nesusijusiu su ekonomine ar profesine veikla), gali naudotis ir ginti savo teisėtas teises pagal Vartotojų Teisių apsaugos įstatymas ir susiję norminiai aktai.. Nepavykus susitarti, ginčas perduodamas teismui pagal Latvijos Respublikos teisės aktus;

Kilus klausimams ir neaiškumams, prašome susisiekti su SIA „B&L Group“ internetine parduotuve, rašydami elektroniniu paštu: thea.baltic@gmail.com arba telefonu +371 67376778 "